پنجشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
تعاونی های عضو
بخشنامه‌ها

ورود به حساب کاربری

شناسه :
رمز ورود    :

دامداران گرامی
شما می توانید از طریق این بخش با اتحادیه دامداران استان فارس در تماس باشید، فرم هایی از جمله خلاصه رکورد، گزارش رکورد، لیست مزرعه، لیست تطبیقی و لیست ارزش اصلاحی را دریافت و پس از پر کردن مجدداً برای اتحادیه دامداران ارسال کنید.

لازم به ذکر است که برای دسترسی به این بخش نخست اطلاعات شما بایستی توسط واحد ثبت مشخصات اتحادیه دامداران در سیستم ثبت شده باشد.