اخبار

دامداران محترم همانطور که مطلع هستید اتحادیه دامداران فارس در سال 1401 موفق به اخذ زنجیره ارزش از سازمان جهاد کشاورزی شده است.بر اساس تعریف به مجموعه اقداماتی که در یک کسب و کار به صورت زنجیره وار انجام می گیرد، تا برای مشتریان خود ارزش افزوده ایجاد کند، زنجیره ارزش می گویند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه از ابتلای بیش از 40 نفر به تب مالت در روستای رودریش در این شهرستان خبر داد.

گاوها هم رفیق می خواهند.               

رئیس سازمان دامپزشکی کشور از تدوین دستور العمل جدید بهداشتی برای تولیدات دامی تا پایان فروردین خبر داد.

منظور از حمایت از تولیدات داخلی:

دامدار محترم:چگونه می توانید به شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم)کمک کنید؟