درباره آزمایشگاه
اتحاديه دامداران فارس با هدف ارائه خدمات علمي وفني جهت بهبود كيفيت شير وفراوردههاي لبني استان، آزمايشگاه را در آبان ماه 1388 با مساعدت مركز اصلاح ن‍‍ژاد دام كشورومعاونت بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان فارس تاسيس نمود.در اين آزمايشگاه يكي از جديدترين ومنحصر به فردترين تكنولوژي هاي روز دنيا جهت آناليز شير به كار گرفته شده است.
اين آزمايشگاه به عنوان آزمايشگاه مرجع استان مفتخر است با سرعت ودقتي بي نظير،در كوتاه ترين زمان ممكن(اناليز200نمونه در ساعت)كار خدمات رساني به دامداران،كارخانجات لبني ومراكز جمع آوري شير را انجام دهد.البته علاوه بر ارجاع نتايج اناليز شير،مشاورههاي فني جهت اصلاح روشهاي پرورش ونگهداري دام،تغذيه وشيردوشي ودر نهايت ارتقاءكيفيت شير وفراوردههاي آن وافزايش درآمد دامداران توسط تيم فني اتحاديه انجام مي شود.

افزايش روز افزون تقاضاي دامداران،كارخانجات ومراكز جمع آوري شير نشان دهنده رضايت مندي آنان در اين زمينه است. 

 

روند كار در ازمايشگاه:

نمونه هاي شيري كه  توسط  مامورين ركورد از  دامداريهاي تحت پوشش تهيه مي گردد .مطابق برنامه زمان بندي شده معين به آزمايشگاه منتقل مي شود.سپس در انجا به يكي از دو روش زير مورد آناليز قرار مي گيرد:

1-روش ژربر:

در اين روش كه در واقع يك روش مرجع مي باشدبا استاده از اسيد والكل وتجهيزاتي از قبيل سانتر فيوژ،شيكر،بوتريمتردرصد چربي شير تعيين مي شود.بديهي است در صورت دقت لاز م در هنگام اجراي كارنتيجه اي بسيار دقيق حاصل مي گردد.

2-روش الكتريكي:

در اين روش ما  با استفاده از يكي از مجهزترين وبه روزترين دستگاههاي روز  دنيا كه ساخت كشور دانمارك وبا نام تجاريfoss   مي باشد،به صورت هم زمان ميزان

 

 

چربي ،پروتيين و سماتيك سل را مي سنجيم.

معرفي دستگاه ومكانيسم عمل:

نام كلي دستگاه COMBIOFOSS 5000ميباشد.اين دستگاه خود نيز شامل يك دستگاه MILKOSCAN4000  ويك دستگاهFOSSOMATIC5000 مي باشد.اين دستگاه قادر است به طور همزمان يك نمونه را از نظر 3 فاكتورآناليز كند.مكانيسم عمل در دستگاه فوسوماتيك

بر پايه روش اسپكتو فتو متري مادون قرمز  با سرعت بالا مي باشد.سماتيك سلها توسط انزيم خواصي نشان دار مي شوند سپس تحت تاثير نور مخصوصي به صورت درخشان در مي آيندسپس شمارش صورت گرفته ونتيجه توسط مانيتور اعلام ميشود.

دستگاه ميلكو اسكن يك دستگاه اسپكتروفتومتر با سرعت بالا ميباشد.پمپ مخصوص شير را از داخل ظرف نمونه گيري مي مكدوپس از گذشتن از صافي وارد يك لوله مارپيچ كه در داخل حمام آب قرار دارد وارد شده وگرم مي شود،سپس چربي شير در يك دستگاه همگن كننده همگن مي شود سپس رقت معيني از شير هموژنيزه شده با محلولي كه در عين حال پروتيين هاي شير را در بر ميگيرد وارد قسمت اندازه گيري شده و بدين ترتيب غلظت گويچه هاي چربي شيرتعيين ونسبت درصد چربي شيردر مانيتور نمايش داده مي شود.